Có cần thiết phải dùng hóa đơn điện tử hay là không

Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo ) thực hiện lập tại hệ thống phần mềm lập của người bán;

hoa-don-dien-tu-511x284

Hóa đơn điện tử là gì?

Theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011, khoản 1 Điều 3 của Bộ Tài Chính quy định như sau:

Hóa đơn điện tử là tụ tập thông điệp dữ liệu về bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ được tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ quản lý bằng dụng cụ điện tử

Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của đơn vị đã được cấp mã số thuế lúc bán hàng hóa, dịch vụ. Và HĐĐT được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của luật pháp về giao dịch điện tử.
Hóa đơn điện tử gồm các cái như: hóa đơn xuất khẩu, hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng, hóa đơn khác gồm: tcm, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm,…; phiếu thu tiền cước di chuyển hàng không phải, chứng từ thu cước phí tổn vận tài quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc lế và những quy định của pháp luật sở hữu liên quan

Hóa đơn điện tử nên đảm bảo các nguyên tắc:

Xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và lớp lang thời gian
Mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dịnh một lần duy nhất.

Đối tượng bắt buộc tiêu dùng hoá đơn điện tử

những đơn vị doanh nghiệp, doanh nghiệp: phát hành có số lượng hóa đơn to như: Điện, Nước, Viễn thông, Truyền hình…
các đơn vị có phổ biến chi nhánh, tại rộng rãi Tỉnh/Thành phố
những công ty mang người mua không phải tụ họp, ở đa dạng Tỉnh/Thành phố
các công ty xuất hóa đơn điện tử theo đề nghị của ngành thuế

lợi ích lúc sử dụng hoá đơn điện tử

1. Tằn tiện các khoảng chi phí sau:

In hóa đơn: Chỉ nên in hóa đơn trong giả dụ người dùng mang bắt buộc tiêu dùng hóa đơn giấy;
Phát hành hóa đơn: Được phát hành qua phương tiện điện tử phê duyệt portal, e-mail;
Lưu trữ hoá đơn: Lưu trữ bằng những dụng cụ điện tử có giá thành nhỏ;

2. Dễ dàng quản lý và sử dụng:

Dể dàng hạch toán, kế toán, đối chiếu các dữ liệu;
không xảy ra vấn đề mất mát, hư hỏng, lạc hoá đơn;
đơn giản hơn việc quyết toán thuế của Quý công ty;
tiện dụng việc kiểm tra của đơn vị quản lý Thuế.

3. Thuận tiện sử dụng:

Phát hành hóa đơn chóng vánh, theo số lượng lớn;
đơn giản hóa trong việc quản lý, thống kê, tìm kiếm hoá đơn.
Dễ dàng, thuận tiện trong việc lưu trữ;

cạnh tranh lúc ứng dụng hoá đơn điện tử

bên cạnh các tiện lợi nhìn thấy rõ thì việc vận dụng hóa đơn điện tử cũng tồn tại những cạnh tranh như:

nhà hàng bắt buộc với 1 hạ tầng kỹ thuật thấp để đáp ứng các quy định của Luật giao thiệp điện tử
nên có nguồn nhân lực mang chuyên môn thấp để với thể thông thuộc và vận hành đúng theo bắt buộc của hoá đơn điện tử.
chẳng thể xuất lùi ngày như cách làm cho hóa đơn giấy bây giờ

Thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử

Muốn phát hành hóa đơn điện tử, doanh nghiệp buộc phải sở hữu quyết định vận dụng hóa đơn điện tử (mẫu số một, ban hành kèm thông tư 32)
thông tin phát hành hóa đơn điện tử, gửi cơ quan quản lý và trang thông báo điện tử của Tổng cục thuế (mẫu số 02 ban hành kèm thông tư 32)
Tiến hành ký số vào hóa đơn loại rồi gửi đến những cơ quan quản lý thuế trực thuộc.

thời điểm nhà hàng áp dụng Hoá đơn điện tử

thời khắc bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 – Hiệu lực thi hành 01/11/2018 về hóa đơn điện tử:

Trước ngày 01/11/2018:

công ty vẫn được đặt in và dùng hóa đơn giấy và sử dụng hết hóa đơn giấy trường hợp đã thông tin phát hành hóa đơn đặt in

Sau ngày 01/11/2018:

siêu thị nào còn hóa đơn giấy tiêu dùng chưa hết thi dùng tiếp cho tới lúc hết nếu đến ngày 01/11/2020 không phải sử dụng hết bắt nên hủy hóa đơn giấy để sử dụng hóa đơn điện tử
trường hợp sử dụng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử mà không phải được in hóa đơn giấy
những siêu thị thành lập từ ngày 01/11/2018 buộc tiêu dùng hóa đơn điện tử

Công thức mặc định:

Hóa đơn giấy (đã phát hành) < 01/11/2018 < = 01/11/2020: Hóa đơn điện tử (hóa đơn giấy còn lại buộc phải hủy)
xây dựng thương hiệu siêu thị mới (Hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử + hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế bán = rủi ro cao về thuế) < 01/11/2018 < = Hóa đơn điện tử

hướng dẫn các bước lập hóa đơn điện tử

a/ Lập hóa đơn điện tử:

Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán;
Người bán hàng hóa, dịch vụ (tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử) truy hỏi cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trung gian cung cấp biện pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo và lập hóa đơn điện tử.

b/ Gửi hóa đơn điện tử là việc truyền dữ liệu của hóa đơn điện tử từ người bán hàng hóa, dịch vụ tới các bạn hàng hóa dịch vụ:

Gửi trực tiếp: người bán thực hành lập hóa đơn điện tử trên phần mềm lập hóa đơn điện tử, ký điện tử hóa đơn và truyền trực tiếp tới hệ thống của người mua theo cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa hai bên.
Gửi chuẩn y công ty trung gian phân phối giải pháp hóa đơn điện tử: người bán hàng hóa, dịch vụ tầm nã cập vào chương trinh hệ thống lập hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trung gian cung ứng giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo, lập hóa đơn bằng chương trình lập hóa đơn điện tử vào hệ thống sau đấy, gửi cho khách hàng hóa đơn điện tử sở hữu chữ ký điện tử của người bán.

c/ Xử lý đối có hóa đơn điện tử bị lập

ví như hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho quý khách nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho quý khách, người bán và người dùng chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy lúc sở hữu sự đồng ý và công nhận của hai bên. Hóa đơn điện tử đã hủy cần được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền.
trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho quý khách, đã giao hàng hóa, sản xuất dịch vụ, người bán và người dùng đã kê khai thuế, sau ấy phát hiện sai sót thì người bán và người dùng nên lập văn bản thỏa thuận mang chữ ký điện tử của cả 2 bên ghi rõ sai sót, song song người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia nâng cao,… Căn cứ vào hóa đơn điện tử điều chỉn, người bán và quý khách thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

phương pháp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

a/ Nguyên tắc chuyển đổi hóa đơn

Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất phát hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi 1 lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi nên đảm bảo đề nghị quy định và có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán

b/ Điều kiện chuyển đổi hóa đơn

đề đạt vẹn tuyền nội dung của hóa đơn điện tử gốc
có ký hiệu riêng công nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy
sở hữu chữ ký và họ tên của người thực hành chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

c/ Giá trị pháp ký của những hóa đơn điện tử chuyển đổi

Hóa đơn điện tử chuyển đổi có giá trị pháp lý lúc bảo đảm những bắt buộc về tính toán vẹn của thông báo trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng công nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hành chuyển đổi được thực hành theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử

d/ Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi

Ký hiệu riêng hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng giấy bao gồm gần như những thông tin sau: loại chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc (ghi rõ: “ HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi, thời kì thực hành chuyển đổi.

Cùng Danh Mục

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *